Phát lộc hotel
Phát lộc hotel
Bien xanh
Phát lộc hotel
Phát lộc hotel

Phòng đạt tiêu chuẩn chất lượng

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi tại Phát Lộc Hotel hoặc theo thông tin bên dưới:

 Địa chỉ: Lương Sơn, Bắc Bình, Bình Thuận
 Điện thoại: (0252) 3650 555
 Website: www.phatlochotel.com
 Email: phatlochotel@gmail.com
Ý kiến của khách hàng
 
   
 
 
 
Top